Zwitserland – Silo Bleu

EEN ZONNIGE STUDENTENRESIDENCE

Het bouwgebied wordt gereguleerd door een wijkplan dat de ruimtelijke modellen definieert: de hoogte, breedte en diepte van het gebouw zijn gegeven. Om deze reden heeft het architectenbureau de nadruk gelegd op een gedetailleerd werk van de constructie-elementen die hebben geresulteerd in een nieuwe formele definitie en dus een sterke identiteit van het gebouw. Verplaatsingen in de gevelvlakken en sneden in het volume lieten het gebouw een slanke vorm geven, een compositie definiëren met een "geheel" en een lateraal volume en vooral de dualiteit van het project, gelegen tussen de spoorlijnen, beheren aan de ene kant en de woonwijk aan de andere kant. Dus, in een eenvoudig volume, overlapten de leestoestanden elkaar, waardoor elke voorkant van het gebouw de nadruk legde op de verticaliteit en openingen in het landschap bood. Als reactie op het interne programma van het gebouw wordt de gevel gekenmerkt door een regelmatig metalen gaas dat de openingen definieert en het gebouw zijn karakter geeft. Dit gaas wordt soms aangevuld met ramen en fotovoltaïsche modules die afwisselend door de gevel zijn aangebracht. 

Foto: DMK Architectuurfotografie
Bron: www.solarchitecture.ch