Installatie en realisatie

Het komt regelmatig voor dat klanten niet zelf een BIPV-gevel kunnen, of wensen, te installeren. Bijvoorbeeld door gebrek aan personeel of omdat men over onvoldoende ervaring beschikt binnen de eigen organisatie. In dat geval kunnen de installatiewerkzaamheden door ons gefaciliteerd worden.  

Onze gelicenseerde partners, maken uw BIPV project tot een succes! 
Installatie en realisatie