DC elektrisch plan en engineering

Zonnepanelen worden onderling elektrisch verbonden waarbij de positie op het gebouw, alsmede omgevingsfactoren, bepalend zijn voor het DC kabel- en omvormer ontwerp. Een goed DC-ontwerp is essentieel voor het realiseren van een veilige installatie en een optimale energieopbrengst.  

Zodra de lay-out van de BIPV-gevel bekend is, dienen de overige elektrische componenten zowel elektrisch als bouwkundig opgenomen te worden in het ontwerp. Hiervoor dient altijd een gespecialiseerde ingenieur ingeschakeld te worden.  
Een goede voorbereiding op gebied van DC maakt een snelle ingebruikname van de installatie mogelijk en zorgt voor een veilige installatie in de jaren daarna. 

Het DC-ontwerp is vervolgens de basis voor de elektrische inpassing van het systeem in de (AC) hoofd verdeelkast. 

DC = "Direct Current" 
DC elektrisch plan en engineering