AC elektrisch plan en engineering

Het AC elektrisch ontwerp is belangrijk voor de veiligheid van het gebouw en continuïteit van de zonne-energieproductie. In de ontwerpfase dient rekening gehouden te worden met de eisen zoals gedefinieerd in de nieuwe SCOPE12 regels, dit vereist kennis en ervaring. Deze uitvoeringseisen worden verplicht opgelegd aan gebouweigenaren door de verzekeringsmaatschappijen in Nederland.  

Zodra het DC kabels- en omvormerontwerp gereed is kunnen de e-ingenieurs van start met het ontwerp van de hoofd verdeelkasten. Zie ook: DC elektrisch plan en engineering

AC = "Alternating Current"
AC elektrisch plan en engineering