NEN3140 en NTA 8220 verificatie

Verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de veiligheid van de elektrische installaties in gebouwen. 

Met behulp van de NTA 8220 norm wordt periodiek de brandveiligheid beoordeeld van elektrisch materieel, dat is aangebracht in een gebouw of daar in gebruik is. Dan gaat het dus over laagspanningsinstallaties, arbeidsmiddelen en machines in bijvoorbeeld woningen, kantoren, zorginstellingen, sporthallen, hotels en scholen. 

NEN 3140 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. Deze norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. 

Geregistreerde BIPV-gevelbouwers kunnen via het BIPV.world platform NEN3140 en NTA8220 keuringen aanvragen/ bestellen bij gecertificeerde keuringsbedrijven. 
NEN3140 en NTA 8220 verificatie