Waarom BIPV.world

BIPV.world is het platform om gebouw geïntegreerde zonnepanelen toe te voegen aan ieder gevelontwerp voor gebouwen. Eenvoudig en efficient BIPV toevoegen vanaf de eerste ontwerpfase, waarbij de esthetische waarde direct zichtbaar is.
 
Via het platform zijn kosten en opbrengsten volledig transparant voordat de bouw start en hiermee minimaliseren de financiële risico's. BIPV.world brengt branchebrede kennis en expertise bij elkaar op één digitaal platform.

Missie
PERFECTE WINSTGEVENDE BIPV OPLOSSINGEN, ZONDER GEDOE

Onze missie is het leveren van op maat gemaakte BIPV-oplossingen voor ieder gebouw of constructie. De focus van BIPV.world is operational excellence door gebruik te maken van onlineprocessen om complexiteit in de supply chain te elimineren met betrekking tot ontwerp, informatie-uitwisseling, productie, samenwerking, installatie- en implementatieprocessen.
Dit is BIPV.world
BIPV.world is een producten- en dienstenplatform voor Europese supply chain en bouwprofessionals. Met ons platform realiseer je BIPV op een toegankelijke en kostenefficiënte manier.
Samen met onze partners beschikken wij over diepgaande kennis en ervaring. Via ons platform stellen wij deze beschikbaar aan architecten en professionals in de bouwsector.
Deze knowhow betreft onder andere; PV-systeemontwerp, zonnepanelen, elektrische installaties, werktuigbouwkunde, businessmodellen en investerings- en exploitatiesubsidies.
Wat wij doen: perfecte BIPV oplossingen, eenvoudig gerealiseerd
BIPV.world stelt bouwprofessionals in staat om beter en goedkoper BIPV-systemen te realiseren. Architecten en gevelbouwers creëren zonder moeite en gedoe, attractieve, cost-efficiënte, en winstgevende maatwerk BIPV-oplossingen.

Wij bieden de snelste route en het efficiëntste proces voor complete BIPV-oplossingen met lagere kosten als gevolg. Daarnaast zorgt de BIPV.world Revit plug-in en het veelzijdige bevestigingssysteem zowel voor ontwerpvrijheid als standaardisering. Dit zorgt voor eenvoud en elimineert de verborgen kosten.

BIPV.world biedt een compleet programma van complementaire producten en diensten van concurrerende aanbieders in een gebruiksvriendelijk platform.  

Architecten en ontwerpers creëren eenvoudig mooie esthetische maatwerk gevels met geïntegreerde frameloze zonnepanelen. Zij ontvangen al tijdens het ontwerpen real time informatie over opbrengst en kosten van het BIPV-systemontwerp. Onmiddellijk nadat het concept ontwerp getekend is kan de business case (ROI) berekend worden. Deze is dan ook direct beschikbaar voor de architect. Daarnaast maakt BIPV.world een optimisatie van de business case eenvoudig mogelijk voor gebouweigenaar en stakeholders.

Wanneer het gevelontwerp is goedgekeurd, wordt het complete gevelsysteem prefab geproduceerd en B2B geleverd aan gevel- en bouwbedrijven in Europa. Indien meegenomen in het BIPV-gevelontwerp worden ook traditionele gevelelementen van metaal, composiet, glas of steen meegeleverd.

Lokale installateurs ervaren de voordelen van een eenvoudige, snelle en foutloze wijze van installatie in een recordtijd: minder dan één uur per m2 gevel.

Om BENG te realiseren worden zonnepanelen in de gevel op korte termijn een standard bouwelement voor hoogbouw toepassingen. En "last but not least": BIPV-gevels zijn altijd winstgevend.
Registreer