Disclaimer

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel.
U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk uit voor zover toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten voor de beoogde toepassing. BIPV-systemen kunnen mogelijk schadelijk worden en ernstig letsel veroorzaken als ze niet correct zijn ontworpen en geïnstalleerd. We raden ten zeerste aan om gekwalificeerde architecten, ingenieurs en installatiebedrijven in te schakelen om het BIPV-project voor u uit te voeren.

We engineeren en produceren BIPV-producten en -systemen, maar hebben geen controle over de juiste installatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gekochte componenten correct zijn gemonteerd en dat de veilige werking van het systeem op geen enkele manier in gevaar is gebracht.

Als u twijfelt over uw vermogen om de informatie op deze website volledig te begrijpen of te implementeren, zoek dan hulp bij een professional die weet hoe hij met onze BIPV-systemen moet werken.