AC hoofd- en onderverdeelkasten

Een hoofd verdeelkast, distributiekast of groepenkast is de plek waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie in een gebouw. 

De voedingskabel van het netwerkbedrijf komt uit in één aansluitkast die in de meterkast is aangebracht. Hierin zitten één of meer hoofdzekeringen. Vervolgens gaat de voeding naar de kilowattuurmeter (kWh-meter), die het energieverbruik meet. De aansluitkast en de kWh-meter zijn verzegeld en eigendom van de netbeheerder of het meetbedrijf. Van hieruit gaat het verder naar de groepenkast via een hoofdschakelaar. Voor apparaten die werken op krachtstroom (400 V) zoals de omvormers, is een inrichting en aansluiting nodig die voldoet aan de Nederlandse SCOPE12 richtlijnen. 
AC hoofd- en onderverdeelkasten