Zwitserland - Grosspeter Tower

DE ZONNE WOLKENKRABBER
 

De hoogte en architectuur van de Grosspeter Tower maken het een van de meest opvallende gebouwen van de stad. De vorm komt voort uit het concept van twee in elkaar grijpende volumes, die zich vanuit elke hoek in een andere vorm presenteren. Het project voorziet in een gemengd gebruik met kantoren en een hotel, volgens het “kern en casco” principe, een basisinrichting en een huurdersinrichting. 
De zeer strenge kwaliteitseisen in het totaalconcept van het gebouw resulteren ook in een uitstekende eco-efficiënte footprint. Een boorgatwarmtewisselaararray voorziet het warmtepompsysteem en de koeleenheid van geothermische energie. Fotovoltaïsche oppervlakken zijn geïntegreerd in de gevel en op het dak. Grosspeter Tower is een sober en elegant voorbeeld van de geslaagde symbiose van zonnetechnieken en architectuur. 

Foto: Adriano Biondo
Bron: www.solarchitecture.ch