Nederland - Plastica Groep
De opstelling op deze gevel is gebouwd als demonstratie voor het project EXTASE in samenwerking met TKI Urban Energy. Het EXTASE-project heeft als doel BIPV gereed te maken voor grootschalige toepassing in Nederland. Dit willen ze doen door hoogwaardige Nederlandse technologie te combineren met de realisatie van demonstratieprojecten. Ook streven ze naar voldoende massaproductie om zo de kostprijs van de BIPV-systemen verder te laten dalen.  

In dit demonstratieproject zijn een aantal functionaliteiten bij elkaar gebracht en zijn grote stappen gezet op het gebied van montagegemak en snelheid. Er is gebruik gemaakt van zowel actieve als passieve panelen